Jak się leczy jaskrę?

Jak się leczy jaskrę?
User Rating: 4.9 (1 votes)

Zarówno rozpoznanie, jak i leczenie jaskry może stwarzać duże trudności, gdyż nie istnieje jeden schemat skutecznego leczenia, a choroba w każdej chwili może zmienić swoje oblicze.

Prowadzenie pacjenta chorego na jaskrę opiera się na trzech, powtarzanych cyklicznie, badaniach:

  • podstawowym okulistycznym, obejmującym zmierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, ostrości wzroku i badaniu całego oka, ze szczególnym uwzględnieniem kąta przesączania – miejsca którędy odpływa ciecz z oka;
  • badaniu pola widzenia. Pole widzenia odzwierciedla funkcjonowanie nerwu wzrokowego. W miejscach, gdzie włókna nerwu źle działają, w badaniu widoczne są ciemne plamy, fachowo nazywane mroczkami. Systematyczne badanie pola widzenia służy lekarzowi do oceny skuteczności leczenia. Pojawienie się nowych zmian w polu widzenia zmusza lekarza do zmiany leczenia, a czasami nawet do zaproponowania leczenia operacyjnego.
  • badaniu nerwu wzrokowego. Wykonuje się je tomografami ocznymi. Istnieje kilka typów urządzeń (GDX, HRT i OCT) pozwalających na zmierzenie grubości włókien nerwowych. Niezależnie od typu urządzenia, celem badania jest określenie wielkości tarczy nerwy wzrokowego, jego zagłębienia czyli wnęki oraz grubości włókien nerwowych, a następnie śledzenie zmian nerwu.