Jakie są rodzaje zaćmy?

Jakie są rodzaje zaćmy?
User Rating: 4.1 (2 votes)

Zaćma jest to utrata przezierności soczewki, która znajduje się wewnątrz gałki ocznej. W wyniku zaćmy chory widzi coraz bardziej niewyraźnie, aż do całkowitej ślepoty.

Skąd się bierze zaćma? Może być wrodzona, gdy noworodek rodzi się z zaćmą, co jednak zdarza się bardzo rzadko. Częściej bywa nabyta.

Zaćma nabyta może być:

  • związana z wiekiem, czyli ze starzeniem się organizmu
  • toksyczna, na skutek kontaktu z ze środkami chemicznymi, promieniowaniem jonizującym, wysoką temperaturą;
  • metaboliczna, związana z chorobami ogólnoustrojowymi np. tężyczka, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze;
  • polekowa, na skutek przyjmowanych leków np. sterydów;
  • pourazowa, w wyniku doznanego urazu.

Jedynym leczeniem zaćmy jest zabieg operacyjny, na ogół dokonywany w trybie chirurgii jednego dnia – w parę godzin po operacji chory idzie do domu.