Leki stosowane w leczeniu jaskry

Leki stosowane w leczeniu jaskry
User Rating: 3.8 (4 votes)

Celem leczenia jaskry jest zachowanie użytecznej zdolności widzenia przy zapewnieniu odpowiedniej jakości życia pacjenta, za rozsądną cenę. Oprócz strony finansowej, należy wziąć pod uwagę również stopień zaawansowania zmian jaskrowych, wiek pacjenta, jego styl życia, efekty uboczne stosowanych leków, przeciwwskazania do ich stosowania oraz wszelkie niedogodności związane z ich aplikacją. Wszystkie te czynniki wpływają na wynik powodzenia terapeutycznego i decydują o jakości życia pacjenta.

Podstawowym środkiem, który prowadzi do zahamowania neuropatii jaskrowej, jest ustalenie tzw. „ciśnienia docelowego”, poniżej którego nie dochodzi do uszkodzenia n.II, a co za tym idzie – do progresji zmian w polu widzenia. Można to osiągnąć, stosując leczenie farmakologiczne, laserowe bądź chirurgiczne, które ma na celu zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej albo ułatwienie jej odpływu. W terapii farmakologicznej należy wymienić następujące grupy leków: sympatykomimetyki (np. brymonidina), sympatykolityki, tj. beta-blokery (etaxolol, timolol, metipranolol, carteolol), inhibitory anhydrazy węglanowej stosowane doustnie (acetazolamid) i miejscowo (dorzolamid i brinzolamid), parasympatykomimetyki (pilocarpina, carbachol), analogi prostaglandyn (bimatoprost, tafluprost, travoprost, latanoprost), preparaty złożone, leki o działaniu osmotycznym (mannitol, glicerol).

Do 1995 r. leczenie jaskry składało się z miejscowych beta-blokerów, cholinergików, sympatykomimetyków oraz doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej. We wczesnych latach 90. dostępne stały się trzy nowe klasy leków: miejscowe inhibitory anhydrazy węglanowej, selektywni alfa-2-agoniści oraz analogi prostaglandyn. Powstały również leki złożone, np. połączenie tymololu z dorzolamidem oraz tymololu z brymonidyną. Wprowadzenie powyższych zmian w zdecydowany sposób zmieniło miejscowe leczenie u pacjentów z jaskrą. Zmniejszyła się liczba stosowanych zabiegów laserowych oraz operacyjnych.