badanie nerwu wzrokowego

Jak się leczy jaskrę?

Zarówno rozpoznanie, jak i leczenie jaskry może stwarzać duże trudności, gdyż nie istnieje jeden schemat skutecznego leczenia, a choroba w każdej chwili może zmienić swoje oblicze. Prowadzenie pacjenta chorego na jaskrę opiera się na trzech, powtarzanych cyklicznie, badaniach: podstawowym okulistycznym, obejmującym zmierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, ostrości wzroku i badaniu całego oka, ze sz... »