zaćma wtórna

Co to jest zaćma wtórna?

Pacjenci niekiedy zadają pytanie, czy zaćma może się powtórzyć? W zasadzie nie. Usunięcia operacyjnego zmętniałej soczewki dokonuje się tylko raz. W trakcie zabiegu usuwa się soczewkę w całości pozostawiając jedynie jej torebkę tylną ,na którą kładzie się sztuczny implant. U niektórych pacjentów dochodzi do włóknienia tej właśnie części, co przejawia się pogorszeniem ostrości wzroku i »